Other

Xxx-klassade filmer

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

brud naken fitta
filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

filmer xxx-klassade

För att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket. De består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial.

Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga. Det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området. Presentationen beskriver hur du, tillsammans med dina medarbetare, kan arbeta med utbildningspaketen. Webbutbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial.

De innehåller också ett diskussionsunderlag som ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen. Webbutbildningen Sex mot ersättning — om stöd och skydd till barn och unga. Webbutbildningen Sex mot ersättning — om stöd och hjälp till vuxna. Socialstyrelsen har också publicerat två skrifter om sex mot ersättning. Den ena fokuserar på barn och unga och den andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i respektive webbutbildning.

Förutom de senaste forskningsrönen ger de även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område.

Start Stöd i arbetet Våld och brott Sex mot ersättning. Stöd i arbetet. Asylsökande och andra nyanlända. Barn och unga. Ekonomiskt bistånd. Missbruk och beroende. Organ- och vävnadsdonation. Sällsynta hälsotillstånd. Psykisk ohälsa. Våld och brott. Brottsoffer och deras närstående. Sex mot ersättning. Utredningar av vissa skador och dödsfall.

Våld i nära relationer. Våldsbejakande extremism. Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen tillhandahåller därför utbildningsmaterial för yrkesverksamma. Det handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning. Utbildningsmaterial för yrkesverksamma För att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket.

Om sex mot ersättning — socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med barn, unga och vuxna Presentation av utbildningsmaterial.

Webbutbildning Sex mot ersättning Webbutbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Webbutbildningen Sex mot ersättning — om stöd och skydd till barn och unga Webbutbildningen Sex mot ersättning — om stöd och hjälp till vuxna Observera att man måste logga in för att anmäla sig till utbildningarna.

Skriftligt utbildningsmaterial Socialstyrelsen har också publicerat två skrifter om sex mot ersättning. Sex mot ersättning — Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga Artikelnummer: Publicerad: Sex mot ersättning — Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna Artikelnummer: Publicerad: Socialstyrelsens utbildningsportal.

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Sök kurser i utbildningsportalen. Handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Artikelnummer: Publicerad: Dela Facebook. Kopiera länk. Senast uppdaterad: Publicerad:

1 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google