Other

Ung afrikansk fitta

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

brud naken fitta
fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

fitta ung afrikansk

Föreställningen ska genomföras på Palladium i Malmö den 24 november med artister verksamma i Skåne. Galan är den slutliga mötesplatsen för ett mer omfattande arbete som genomförts i grupper under en längre tid med fokus på psykisk ohälsa som finansierats av bland annat Allmänna arvsfonden. Utvecklingsbidraget ska användas för att betala de medverkande musikerna arvode samt uppförandet av en professionell scenografi.

Alla tiders teater får kronor för att producera Missing Alice, en surrealistisk platsspecifik vandringsföreställning genom Krapperups slottspark i sommar. Publiken får möta ett gäng unga kvinnor som är på utflykt. En i gänget, Alice, har försvunnit.

Publiken som uppmanas att delta i sökandet, delas upp i olika grupper och följer de olika flickorna ut i skymningen. Tillsammans med aktörerna hamnar publiken i situationer där de måste samarbeta och ta ställning. När de väl hittar Alice vill hon inte följa med tillbaka. Hon stannar hellre i drömvärlden eftersom hennes verklighet är mycket värre. Centrala frågeställningar som undersöks i projektet är samhörighet, tillhörighet, identitet, sexualitet och kränkningar.

Bombina Bombast får kronor för att genomföra en förstudie i samarbete med teater Insite. Syftet är att i nästa fas utveckla ett interaktivt verk, med nyskriven musik, som kombinerar spjutspetsteknik med sinnliga och taktila upplevelser. I förstudien undersöks hur barnens och de vuxnas leklust och medverkan med hjälp av teknik kan få inflytande över berättelsens framförande.

Olika sätt att använda olika typer av teknik testas för att komma fram till vilken teknik som ska användas i slutproduktionen, exempelvis hur barnen med hjälp av handkontroller styr ljussättning och fokus i rummet.

En dramatisk text kommer varvas med spelscener med interaktiva sinnliga moment där publiken får vara med och skapa rum och föra karaktärerna vidare i ett sökande efter det förlorade. I förstudien genomförs en workshop för att testa metoder och utveckla ett sceniskt språk som knyter ihop Teater Insites interaktiv berättarteater med Bombina Bombasts visuella arbetssätt. Förstudiens workshop genomförs i ett tält i samarbete med Malmö Sommarscen. Den slutgiltiga produktionen är tänkt för turné i hela Skåne.

Föreningen Höganäs bokfestival får kronor för att under tre år etablera en litteratur- och kulturfestival i Höganäs. Projektet utgår från det litterära arv som finns i delregionen i samspel med samtidens författarskap. Festivalen är tänkt att äga rum i augusti , men projektgruppen ska arbeta under hela året med litteraturutveckling med utgångspunkt i festivalen och med ett särskilt fokus på barn och unga samt fokus på tvärkulturella insatser.

En samverkansplattform med aktörer i Öresundsregionen, Norden och internationellt ska etableras. Projektet är ett projekt inom Kulturella och kreativa näringar KKN i samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer. Föreningen Kulturmejeriet får kr för projektet Mejeriets skaparlabb i Lund. Projektet vill stimulera och stärka ungas initiativ och förmåga till självorganisering av egna och andras kreativa processer och skapande.

Projektets verksamhet handlar också om att rusta unga i produktion och arrangörskap. Målgruppen är unga mellan 17 och 25 år från hela Skåne, och mycket av verksamheten sker digitalt. Uppstarten äger rum tisdagen 1 september på Mejeriet i Lund på plats eller via länk.

Därefter arrangeras ett antal inspirationsworkshops och möten med inbjudna inspiratörer. En podd- och medieverkstad ska byggas upp samt ett projektkontor för deltagarna.

En Skaparfestival kommer att arrangeras i maj på Mejeriet och Stenkrossen då allmänheten bjuds in för att skapa innehållet under en dag, arrangerat av projektdeltagarna. Genom att använda digital teknik för att producera och sprida kultur vill Mejeriets skaparlabb öka tillgång och tillgänglighet till kultur för unga vuxna i hela Skåne.

Projektet gör det också möjligt för unga att vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, både regionalt och lokalt. Författarcentrum Syd får kronor för att medverka i en nationell skrivtävling med, för och av gymnasieskolan.

Kända författarnamn samsas med mer okända som representerar kvalitativa författarskap. Metodhandledning till skolorna ingår i projektet och en särskild satsning på nyanlända gymnasieelever ska genomföras. Antal deltagare i hela landet är nästan en halv miljon gymnasielever, författare, bibliotekarie, lärare och andra pedagoger.

Projektet ska undersöka nya interaktiva former för hur en dansföreställning kan se ut för att skapa en fysisk och estetisk upplevelse. Projektet och föreställningen ska ge ett mervärde till barns egna kreativa arbetsflöde där barns åsikter och behov ska bli synliga för vuxna. Barnen är delaktiga genom rörelser, ljud och konstruktion av föreställningens dekor. Resultatet kommer att bli en dansföreställning för barn mellan år.

Emma Ribbing, koreograf och upphovsperson, har utarbetat metoder för hur barn och unga kan bidra till utvecklingen av stadsrummet och närmiljön genom dans och rörelser. Den erfarenheten ligger till grund för den konstnärliga idén bakom föreställningen.

Föreställningen är planerad att visas utomhus vid olika tillfällen under sommaren i bland annat Helsingborg och Lund i samarbete med stadsbyggnadskontoren i respektive kontor. Dessutom är den tänkt att erbjudas till programläggare från såväl Skåne som en internationell marknad. Kivik Art Centre får   kronor för att under sommarmånaderna juni till augusti hålla öppna workshops riktade till barn och unga.

Projektet ska lära ut hur den offentliga miljön gestaltas och hur den inverkar på oss människor. Syftet är att under höstterminen även arrangera schemalagda klassbesök.

All verksamhet leds av professionella pedagoger. Genom sin programverksamhet ger Kivik Art Centre barn och unga redskap att förstå och utveckla nyfikenhet och skaparlust. De deltagande barnen får stöd i utvecklingen att bli medvetna framtida samhällsbyggare. Ansökan gäller det andra och avslutande året av ett längre utvecklingsprojekt. Inom projektet ska man undersöka, utveckla och sprida nya scenkonstnärliga former och uttryck som bland annat riktar sig till barn och unga med funktionsvariation.

Ambitionen är att kunna möta barn och unga som uttrycker sig på andra sätt än med den verbala rösten. Det handlar om ett sökande efter en estetik som kan förstärka, förlänga och ge ett eko av kroppens rörelser och närvaro — taktilt, visuellt och auditivt.

Denna produktion kommer tillsammans med en tidigare producerad föreställning att turnera såväl regionalt som nationellt. En viktig del av projektet är att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som man samlar på sig under processen kring hur man kan arbeta med delaktighet och medskapande för att utforska olika estetiska uttryck.

Kroppsklubben får kronor för projektet FOF. Efter att under ett par år spelat över hundra föreställningar i hela landet för ungdomar över 12 år där låren har varit i fokus tar sig konstnärsduon bakom Kroppsklubben sig an en ny kroppsdel.

I förarbetet kommer de att arbeta nära målgrupperna och ta sig an temat utifrån ett lekfullt förhållningssätt för att avtäcka tabun och ersätta dem med glädje och inspiration. Den kunskap om ungdomarnas behov och erfarenheter som samlas in vid olika möten, workshops och samtal ligger till grund för fortsatta diskussioner, inte minst med de vuxna i ungdomarnas närhet.

Premiären äger rum i september i Malmö och erbjudas därefter på turné såväl regionalt som nationellt. Föreningen Litteraturrundan får 50 kronor till Litteraturrundan som är flyttad från maj till augusti Litteraturrundan består av cirka 60 litterära arrangemang som genomförs med ett hundratal författare, förläggare, musiker, översättare, fotografer, konstnärer och andra kulturaktörer. Litteraturrundan ska äga rum i huvudsak på landsbygden i Skåne på cirka olika platser, men även i städerna Helsingborg, Lund och Trelleborg.

Projektet använder sig av befintliga lokaler på plats i samverkan med bibliotek, gallerier, kulturhus, caféer etcetera och fokuserar på att fånga upp lokala författare och andra kulturutövare. Projektet vänder sig till en bred målgrupp som inkluderar vuxna såväl som barn och unga samt publik som inte är svensktalande.

Lunds kommun får 74  kronor till projektet Work in Progress. En genomförbarhetsstudie ska undersöka hur metoden med att fortbilda och ställa ut verk av illustratörer för barn- och ungdomslitteratur kan utvecklas till att bli en angelägen professionell mötesplats för barn- och ungdomslitteraturen med spridning regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att göra mötesplatsen konstnärligt och kulturellt angelägen för bredare och större målgrupper, både när det gäller deltagande illustratörer och författare, men även geografiskt och publikmässigt.

Projektet är en samverkan mellan Lunds kommun, Litteralund och Lunds stadsbibliotek. Projektet ska genomföras från våren till hösten Maglehems kulturförening vill genom att visa tre originalmålningar, gläntan där de skissades upp, bilder ur Life Magazine som inspirerade Nordström samt genom föreläsningar lyfta fram Nordströms samhällsengagerade konstnärskap och samtidigt ge perspektiv på vår samtid med ökade geopolitiska spänningar.

Projektet ska påminna om det viktiga och historiska arbete som ägde rum i den lilla byn för femtio år sedan, och dra paralleller till spänningar och konflikter i vår tid. På grund av rådande situation med spridning av covid är mässan framflyttad till maj Malmö Dockteater får   kronor för att, fritt inspirerad bland annat av Virginia Wolfs bok Orlando, skapa ett intermedialt verk där teater, musik och konst blandas.

Tematiskt undersöks tid, minne och förvandling med hjälp av lera. I centrum för föreställningen står lergöken som till lika delar är en skulptur och ett musikinstrument. Under processens gång och föreställningsperiod skapas nya lerskulpturer som blir till en växande installation och som på olika sätt integreras i den sceniska upplevelsen. Föreställningen är lika delar ljudverk, videocollage och installation. Premiären är planerad till november Malmötxt får kronor för att genomföra fem litteraturevenemang digitalt.

Och om möjlighet ges framöver, även för fysiska scener under , i så fall i samverkan med bland annat Inkonst Malmö. Projektet samverkar med olika bokförlag som till exempel Bonniers, men även mindre bokförlag i Öresundsregionen. Skånska, nordiska och internationella författare medverkar. De vänder sig till en mycket bred målgrupp, allt från barn och unga till den äldre befolkningen, med utgångspunkt i litteraturen som konstart. Projektet utvecklar och utmanar den traditionella författarscenen till att bli en konstnärlig upplevelse som omfattar även andra konstarter och kulturyttringar men där texten alltid är primär.

Miscellaneous får kronor för projektet Svart Fågel som är en soloföreställning av och med danskonstnären Maria Naidu. Inspiration till verket hämtar hon från den japanska fotografen Fukase och dennes bok Karasul Korpar. Centrala teman i såväl Fukases fotografiska verk som i Naidus danssolo är isolering och tragedi i olika nivåer av djup och abstraktion.

Korpen har genom tiderna varit en kraftfull symbol och ett återkommande ämne i mytologi, ofta kopplat till dess skinande svarta färg, sitt asätande, det säregna lätet och ryktet om dess klokhet. Det är även en olycksbådande fågel som förknippas med död, olycka och förlorade själar. Helt enkelt en fågel som känns mycket speciell och spännande att ha som utgångspunkt för en föreställning. Dans, koreografi och rörelser är de bärande uttrycken i föreställningen, men verket innehåller även projektion, talad text samt ett ljudkollage med musikaliska inslag.

I dagsläget är inga spelplatser bestämda men Maria har sedan tidigare väl upparbetade kontaktytor såväl regionalt som nationellt. Projektets ska utveckla nya metoder för hur litteratur och kroppar kan aktivera och interagera med varandra. Med utgångspunkt i den muntliga traditionen av folksagor och den samtida dansen, utvecklas praktiska aktiviteter med syftet att verka hälso-, läs- och litteraturfrämjande.

Vad händer när du sluter dina ögon och placerar din kropp horisontellt i en offentlig miljö samtidigt som någon läser högt för dig?

0 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google