Other

Analfissurläkemedel

brud naken fitta

Patienten har ofta en stark smärta som förvärras vid defekation och det föreligger ofta blödning i samband med defekation. Oftast har patienten samtidigt kramp i slutmuskeln. Smärtan är ofta lokaliserad bakåt. Oftast ökad kontraktion i analsfinktern vilket försvårar undersökningen. Synlig fissur belägen i anodermet övergångsepitelet mellan hud och slemhinna i analöppningen , vanligen kl 6 men lokalisation kl 12 är också relativt vanligt, framförallt hos kvinnor.

Annan lokalisation kan förekomma men bör föranleda misstanke om annan genes. Inspektion, genom att sära försiktigt på skinkorna och identifiera fissuren, ger diagnosen.

Ibland föreligger en kronisk fissur som är bred och vitaktig med en så kallad portvaktstagg i anslutning till fissuren. Proktoskopi och rektoskopi är nödvändiga för att utesluta annan genes, i första hand malignitet, men kan vara svåra att genomföra på grund av patientens smärta och kramptillstånd i slutmuskeln och man måste ofta avstå från dessa undersökningar i det akuta skedet.

Man måste dock alltid göra en grundlig undersökning när fissuren är läkt. Om man ej säkert lyckas inspektera fissuren, på grund av smärta vid undersökningen, kan man eventuellt avstå från vidare undersökning och påbörja behandling om anamnes och status i övrigt kramptillstånd i slutmuskeln talar för att det rör sig om analfissur.

Om man inte kan undersöka patienten fullständigt vid sexveckorskontrollen och säkerställa fissur som diagnos, måste patienten remitteras till specialistmottagning för ställningstagande till undersökning i narkos. Vid oklar diagnos vid första besöket eller utebliven läkning vid kontrollen remitteras patienten alltid till specialistmottagning. Den primära behandlingen är smärtlindring med lokalt påstruken bedövningssalva Xylocainsalva eller gel före och efter avföring och vid behov, samt bulkmedel för mjukare avföring.

Xyloproct eller Scheriproct kan också användas som symptomatisk behandling, framförallt om klåda föreligger. All övrig behandling syftar till att bryta kramptillståndet i slutmuskeln. Glycerylnitrat kan ge huvudvärk som biverkan. Denna biverkan kan ofta förhindras med hjälp av Paracetamol 30 minuter innan appliceringen och ofta avtar biverkan med tiden. Salvbehandling ska alltid prövas innan remittering. Patienter som inte svarar bra på konservativ behandling bör remitteras till specialist för ställningstagande till vidare utredning och annan behandling, i första hand Botoxinjektion i slutmuskeln.

Det kan också bli aktuellt med undersökning i narkos, dels för att säkerställa diagnosen och dels för möjlig vidare behandling av fissuren. Botoxinjektion kan ges både i vaket tillstånd på mottagning och i narkos. I mycket svåra fall kan det bli aktuellt med operation med i första hand lateral sfinkterotomi, då man delar den distala inre slutmuskeln. Denna operation ger dock stor risk för inkontinens och behöver mycket sällan tas till och bör undvikas, speciellt hos kvinnor.

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol. Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation. Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation. Kontroll av behandling och läkning samt rektoskopi och proktoskopi när fissuren är läkt görs hos husläkaren i första hand. Förväntad läkningstid är veckor.

Om fissuren ej är läkt vid kontrollen kan fortsatt konservativ behandling prövas lämpligen en alternativ salva om diagnosen är säkerställd. Om ingen läkning sker efter ytterligare 6 veckor, vid mycket svåra besvär eller vid osäker diagnos måste patienten remitteras till specialistmottagning. Webbplatsen produceras av Region Stockholm. Kontakt: viss sll.

Läs mer om Viss. Analfissur Om dokumentet. Specialist i allmänmedicin Utredning, behandling och uppföljning. Remiss till specialist i kirurgi Patienter som inte svarar på konservativ behandling. Spesamgruppen för kirurgi.

Symtom Upp. Differentialdiagnos Upp. Utredning Upp. Status Oftast ökad kontraktion i analsfinktern vilket försvårar undersökningen.

Behandling Upp. Patient som ska genomgå operation Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter. Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation. Rökstopp rekommenderas veckor före och efter operation. Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation.

Uppföljning Upp. Om dokumentet: Analfissur. Relaterad information. Mage och tarm Hemorrojder Telefonkonsult mage och tarm Telefonkonsult kirurgi Spesamgrupp Koloskopiundersökning Koloskopi patientinformation Vårdguiden. Instruktioner, blanketter, riktlinjer, beslutsstöd och Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Vårdgivarguiden Regionala riktlinjer för sjukskrivningsprocessen i Stockholms län.

Remissinstanser Vårdval Stockholm: Godkända vårdgivare Väntetider. Kloka listan Nationella riktlinjer Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringskassan Fysisk aktivitet på recept Hänvisningsstödet Nationellt kliniskt kunskapsstöd Psykiatristöd Regionalt Cancercentrum Läkemedelsverket Läkemedelsboken Vårdhandboken Vårdgivarguiden Vårdutbudstjänsten Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Vårdgivarguiden.

Programmen listade efter uppdateringsdatum Programmen listade efter sista giltighetsdatum.

3 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google