Other

500 nakna japaner

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

brud naken fitta
japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

japaner 500 nakna

Japan, som ligger drygt km öster om Kinas fastland. Japan består av bergiga öar. På ön Kyushu samt på Ryukyuöarna i sydväst finns aktiva vulkaner. Landet har ett tempererat monsunklimat. Under sensommaren och. Japan utgör en del av bergskedjestråket längs Stilla havets norra och västra kust. De japanska öarnas uppkomst och fysiska karaktär är en följd av deras gränsläge mellan stillahavsplattan och den eurasiska plattan, av vilka den förra rör sig västerut och den senare österut.

Japan har ett tempererat monsunklimat, vars allmänna egenskaper bestäms dels av landets nord—sydliga utsträckning, dels av dess gränsläge mellan den stora landmassan i väster och oceanen i. Kontrasterna mellan norr och söder är stora. Hokkaido och norra Honshu i norr har i låglandet lövfällande skog.

Djurlivet är mycket reducerat till följd av årtusenden av biotopförstörelse. Som resenär ser man därför få djur. Ett undantag är japansk makak, världens nordligast förekommande. Japans befolkning utgörs till 97 procent av japaner.

Det förmoderna japanska samhället — fram till slutet av Edoperioden Tokugawaperioden — var uppdelat i fyra kastliknande skikt, samurajer krigare och administratörer , bönder, hantverkare och handelsfolk. Japansk religion karakteriseras av sin mångfald. Tidigast möter vi shinto, som växte fram ur folkreligionen och vars myt finns nedtecknad i det första verket i japansk litteratur, Kojiki , shintos heliga skrift.

Kojiki presenterar en kosmogoni som genom två gudar Izanagi och Izanami leder till Japans och världens skapelse. Solgudinnan, Amaterasu, symboliserar Japan mer än någon annan gud. Från henne. Redan vid sekelskiftet var i stort sett alla vuxna läskunniga i Japan, och Japan anses sedan länge ha världens mest utbildade befolkning. Högre utbildning har av tradition hög status, och även i det moderna Japan är en examen från ett av de högst rankade universiteten en inträdesbiljett till de mest eftertraktade och snabbaste karriärerna.

Under efterkrigstiden har utbildningen till och med gymnasiet kommit att präglas av ytterst hård konkurrens. De flesta föräldrar är beredda att prioritera en lång och. Japans kraftiga ekonomiska tillväxt från talet till talet skedde på företagens villkor i ett i huvudsak patriarkalt samhälle. Familjens socialförsäkringar och vanligen också boendet var kopplat till företaget.

Mannen var familjeförsörjare medan kvinnan tog hand om hem och barn och ansvarade för familjeekonomin. Löneskillnaderna var små, befolkningen var homogen och de allra flesta japaner ansåg sig tillhöra medelklassen. Det japanska myntsystemet utvecklade sig till en början helt utanför västerländskt inflytande men påverkades starkt av det kinesiska. De lägsta valörerna i koppar ser närmast ut som de kinesiska.

Japans ekonomi var under hela talet baserad på import av råvaror och export av alltmer avancerade industriprodukter. Med starkt stöd från USA lyckades Japan åter ta sig in på världsmarknaden efter andra världskriget, och mellan och ökade landets BNP med 6,3 procent per år cirka 10 procent per år under talet , en tillväxttakt som var bland de högsta i världen. År svarade jordbruket tillsammans med skogsbruk och fiske för 1 procent av BNP och för 4 procent av sysselsättningen i Japan.

Av landets areal är 12 procent permanent uppodlad. Marken är extremt uppsplittrad och 85 procent av gårdarna omfattar mindre än 2 ha förhållandena på Hokkaido inte inräknade. Medelarealen per gård. Cirka 66 procent av Japans areal är skogbevuxen, men stora skogsområden i bergstrakterna är mycket svårtillgängliga.

De måste också undanhållas exploatering för att förhindra allvarlig erosion. Fisk har av tradition stor betydelse i den dagliga kosten i Japan, och endast Island och Färöarna har större fiskkonsumtion per capita. Redan under mellankrigstiden var Japan världens i särklass största fiskenation. Under efterkrigstiden fortsatte utvecklingen till ett modernt, storskaligt. Japans mineraltillgångar är genomgående mycket små och spridda. Det har gjort att utvinningen till stora delar är olönsam, och landet.

Japan måste importera mer än 90 procent av energiråvarorna. Olja och naturgas var den största varugruppen i Japans import och svarade för nära 19 procent av landets alla importkostnader. Hälften av landets energibehov täcks av importerad olja. Inhemsk oljeutvinning, vid Honshus nordvästkust, svarar bara. Tillverkning och export av industrivaror har under hela efterkrigstiden varit motorn för Japans ekonomiska utveckling.

Stigande välstånd i en stor befolkning har inneburit en växande hemmamarknad som varit en stabil grund för de flesta industribranscher. Av hela industriproduktionen sker drygt hälften i de fyra regionerna Tokyo—Yokohama, Osaka—Kobe, Nagoya och norra Kyushu. De flesta japanska företag är små och inriktade på hemmamarknaden: 30 procent av alla industrianställda arbetade inom företag med mindre än 30 anställda.

Det finns fortfarande stort utrymme för. Under och talen nyindustrialiserades Japan utan någon hänsyn till miljöpåverkan, och i början av talet framstod landet som det mest förorenade i världen med avseende på luft- och vattenkvalitet. Under de första årtiondena av efterkrigstiden hade Japan en exportledd ekonomisk utveckling. Därefter har landet oftast exporterat för att kunna importera de råvaror som behövs för japansk konsumtion, inklusive energiråvaror och livsmedel.

Japan är en av världens fyra största handelsnationer, men utrikeshandeln utgör en mindre andel av BNP än i andra länder i denna del av Asien. Japan har en omfattande turistindustri. De flesta kommer från närliggande länder; Sydkorea, Taiwan och Kina står för 20 procent var av besökarna.

En av landets största attraktion är den gamla kejsarhuvudstaden Kyoto med. Japan har i sin transportpolitik prioriterat att bygga ut snabba förbindelser mellan storstäderna, främst snabbtågsystemet Shinkansen och expressmotorvägarna. Under de tre senaste decennierna har bilinnehavet ökat kraftigt, och biltätheten i Japan är nu bland de högsta i världen med motorfordon per hushåll. Samtidigt har det skett en mycket omfattande nedläggning av kollektivförbindelser på landsbygden.

Utanför storstadsregionerna är. Japan är ett av världen mest avancerade länder när det gäller utveckling av IT-tjänster och användning av internet och mobila tjänster,. De mest populära sajterna är Yahoo! Tidningsläsningen i Japan är den högsta i världen, även om den minskat på grund av ändrade medievanor. Fem nationella dagstidningar dominerar och har. De äldsta japanska trycken utgörs av buddhistiska carmina, hyakumanto darani , från åren —70, framställda i blockboksteknik.

Denna tryckteknik vidareutvecklades fram till slutet av talet, då den gutenbergska trycktekniken — lösa typer — introducerades såväl från Korea som av.

Japan är en konstitutionell monarki, en demokrati med ett folkvalt parlament och med en regering ledd av en premiärminister. Kejsaren är numera enbart en symbol för staten. Ett antal nya politiska partier har bildats sedan början på talet, men de valreformer som genomfördes gynnar ett tvåpartisystem eller två block inom politiken. Sedan andra världskriget har de konservativa partierna dominerat i japansk politik.

Jiyuminshuto Liberaldemokratiska partiet, LDP , bildat genom en koalition av det liberala och det demokratiska. Demokratiska partiet gick till val med löftet att sträva efter att öka den politiska makten i Japan på bekostnad av den starka byråkratin.

Partiets regeringsinnehav kom dock att domineras av intern turbulens, skandaler och politiska misslyckanden. Tre premiärministrar — Ichiro Ozawa född , Yukio Hatoyama född och Naoto Kan född — tvingades lämna sina poster i förtid. Under talet präglades politiken av  kalla kriget  med mycket stora motsättningar mellan den konservativa regeringen och oppositionen. Det kanske största politiska tumultet uppstod i samband med att års säkerhetsfördrag med USA reviderades År normaliserades de diplomatiska förbindelserna med Folkrepubliken Kina.

Sovjetunionen sågs under kalla kriget som ett hot. Japan har ännu inte slutit något fredsfördrag med Ryska federationen. Man vill först ha tillbaka fyra nordligt. Fram till års omvälvning saknade Japan utvecklad rättsordning, i varje fall på privaträttens område. Detta berodde till stor del på den. Försvaret grundas på bilateralt samarbete med USA enligt års försvarspakt, omförhandlad Efter bl. Ett eget satellitövervakningssystem är.

Japans litteratur går tillbaka till den tid då kinesisk kultur och buddhism nådde landet ca respektive e. Samtidigt kom den kinesiska teckenskriften, och den första litteraturen skrevs därför på kinesiska. Bland de bevarade tidigaste dokumenten är en konstitution och några kommentarer till buddhistiska sutror skrivna av prins Shotoku. Den känsla av tomhet och alienation som tiden födde fick sitt främsta uttryck hos författare som den surrealistiskt influerade Kobo Abe och den radikale humanisten Kenzaburo Oe.

Båda blev tidigt internationellt uppmärksammade,. Teatersituationen i Japan karakteriseras av stor spännvidd. Traditionell teater förekommer jämsides med inhemska.

Japans traditionella teater har karaktären av allkonstverk där sång, dans, dialog, musik och kodifierade rörelser bildar en helhet. Skådespelarkonsten står i centrum för publikens intresse och budskapet underordnas i de flesta fall rollframställningen och det stiliserade utförandet av förutbestämda mönster.

Teaterkonsten går tillbaka på den mytiska gestalten Amaterasu , solgudinnan, som efter. Den moderna teatern i Japan började utvecklas samtidigt med Meijirestaurationen

1 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google