Other

Telugu äldsta 1980-talet

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

brud naken fitta
äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

äldsta 1980-talet telugu

Other languages Teckenspråk. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Den här webbplatsen använder kakor cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem. Malmö stad föregicks av en bondby, belägen antingen vid nuvarande Pildammarna eller vid nuvarande Triangeln. Staden Malmö grundades under talet. Först under talet utvidgades bebyggelsen söderut fram till nuvarande Gustav Adolfs torg.

Stadens betydelse under medeltiden avspeglas främst i S:t Petri kyrka. Den stora gotiska tegelbyggnaden byggdes ut under och talen och intar idag en särställning bland nordiska kyrkor i baltisk tegelgotik.

Under talen uppstod bebyggelse utmed nuvarande Östra och Södra Förstadsgatorna. Malmö har landets största bestånd av bevarade talsbyggnader medan och talen är sparsamt företrädda. Malmöhus slott är en anläggning i huvudsak från talet. Befästningsanläggningen kom att förstärkas och byggas ut, krutkammare anlades i bastionsvallen. Kommendanthuset tillkom Anläggningen, tillsammans med de närliggande fiskehoddorna, tillhör idag Malmö Museer.

I detta kvarter finns tre köpmangårdar med bebyggelse från och tal. Ledmanska gården utgör en välbevarad handelsgård med byggnader från olika århundraden, den äldsta från sent tal. Dessutom finns delar av den medeltida bebyggelsen bevarad som beståndsdelar i en rad byggnader i staden, till exempel Tunneln, en källare under nya delen av Rådhuset samt i två byggnader på Kalendegatan.

Stortorget anlades på talet och Lilla Torg Länsresidenset är till sina äldsta delar från slutet av talet. I början av talet revs befästningarna kring den då medeltida staden, våtmarker dikades ut och kvarter enligt rutnätsplan med promenadstråk och alléer anlades. Vid denna tid tillkom Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. Till det sistnämna hörde även en begravningsplats. Åt norr utvidgades staden genom utfyllnader i Öresund.

Malmö hamn skapades nu med ett centrum kring Skeppsbron. Bland offentliga byggnader från vår tid finns Konsthallen, byggd , Riksbanken, byggd , Stadshuset färdigt och Nya Stadsbiblioteket, , består av det tidigare museet, kallat Slottet, och tillbyggnaderna Cylindern respektive Ljusets kalender. Moskén, uppförd , utgör ett senare tillskott av religiösa byggnader.

Etableringen av Malmö högskola i hamnområdet innebar en ny epok i stadens utveckling. Under talets senare hälft uppkom arbetarstadsdelar på Kirseberg, Östra Förstaden, Lugnet och Sofielund.

Kring sekelskiftet växte en patriciervillastad upp väster om staden, mellan vägen till Limhamn och kusten. Stadsområdet utökades med bland annat med bebyggelsen utmed Bergsgatan fram till Möllevångstorget. Kring torget finns idag en mångfald av butiker, restauranger och torghandel. Utvecklingen medförde genomgripande förändringar av stadskärnan och dess omgivning.

Bebyggelsen från och talen fick lämna plats för monumentala bankpalats, hotell och affärshus då en tät storstadsmässig stenstadsbebyggelse uppfördes. Påkostade byggnadskvarter uppfördes i tidens populära stilarter klassicism, nationalromantik och jugend. Till exempel Hovrätten, vattentornen på Kirseberg och Södervärn, centralkyrkorna Caroli och S:t Pauli och andra exempel vid Drottningtorget och i Rörsjöstaden visar detta. S:t Johannes är en av landets få jugendkyrkor.

Synagogan , byggd , kan visa på den liberalisering som skedde i Sverige under talet. Dessförinnan hade en judisk, mosaisk, begravningsplats anlagts på talet.

Allmänna sjukhuset visar olika arkitekturstilar och ideologier från talet fram till idag. Under slutet av talet anlades flera monumentala skolor i Malmö, som Latinskolan, Gamla Flickläroverket, Pauliskolan, även kallad Tekniska elementarskolan, Mellersta och Östra Förstadsskolorna. Skolorna Johannes skola, S:t Petri läroverk tillkom i början av talet. Landerier och herrgårdar som skapades för det burgna borgerskapets rekreation men även för att få nödvändiga råvaror till manufakturerna, till exempel Rönneholm, Rosengård, Ribersborg och Bellevuegården.

I Malmö anlades även flera parker. Kanalen, som formats av bastionen, kom till när försvarsanläggningen inte längre var nödvändig. Kungsparken anlades på befästningsvallen och planerades efter engelskt parkideal. I Pildammsparken, med vattentorn byggt , hölls Baltiska utställningen Slottsparken anlades för den växande arbetarklassens behov, vilket de styrande ansåg vara stora gräsytor för rekreation och picknick. Därtill fanns Folkets park, Sveriges första, etablerad i ett tidigare etablerat parkområde.

Malmö gamla idrottsplats uppfördes och var till en början velocipedbana. Andra fritidsmiljöer är till exempel kallbadhuset på Ribersborg, färdigställt samma år och cirkusarenan Hippodromen Jägersro trav- och galoppbana anlades Bostadsbrist och trångboddhet bland arbetare under slutet på talet medförde ett genombrott för egnahemsrörelsen. Rostorp uppfördes efter Erik Bulow Hubes strikta rutnätsplan där trädgården var av stor betydelse.

En snabb utbyggnad medförde tillsammans med stor användning av typritningar, till bebyggelsens enhetliga utseende. Den täta kvartersstaden Västra Sorgenfri med bebyggelse kring S:t Knuts torg visar på talets bebyggelse med slutna kvarter, rätvinkliga gator och släta putsade fasader. Söder om S:t Knutstorg finns en mindre stadsdel med lägre hus, efter Malmös första lamellhusplan från , och är ett gott exempel på trädgårdsstad.

Rönneholm, Värnhem och Davidshall, med sin välgenomförda stadsplan och talsklassicistiska arkitektur, är andra exempel från denna tid. I det sistnämnda området finns även det gamla Polishuset. Utbyggnaden talen bestod främst av etableringen av grannskapsområden som Persborg, Augustenborg, Mellanheden, Östra Sorgenfri och Malmös första egentliga radhusområde Friluftsstaden, ritat av Eric Sigfrid Persson.

Ribershus med funktionalistisk stadsplan byggdes Stadsteatern stod färdig och året därpå nya Folkets hus. Även behovet av begravningsplatser ökade och Östra kyrkogården, anlagd , kom att utökas med krematorium och kapell.

Bostadssaneringen kom igång på allvar några år in på talet då främst de gamla arbetarkvarteren ersattes med nya bostadshus, kombinerade med affärer i bottenvåningarna, som vid Johanneslust. Egnahemsområden som Gamla Rosengård, med vattentorn från talet, anlades. Trots dessa byggsatsningar var bostadsbristen fortfarande stor i Malmö.

Kyrkorna S:t Andreas och Katolska kyrkan är båda från sent tal. Sydkrafts värmeverk byggdes längst ut i hamnen och bildade en markant siluett mot havet.

Sedan dess har det så kallade Öresundsverket byggts till flera gånger. Simhallsbadet, byggt , har byggts till på och talen och heter idag Aq-va-kul. Stadion byggdes för fotbolls-VM och ersatte den gamla idrottsplatsen vid teatern. Under talet tillkom Baltiska hallen. Royal är en annan fritidsmiljö, byggd som Sveriges största biograf.

I likhet med övriga delar av hamnen upptas Östra Hamnen, anlagd under talen, av breda, rätvinkliga gator och stora byggnadsvolymer. Undantag är tomterna mellan Västkustvägen och Borrgatan, som alla följer järnvägsspåren som går från bangården ut mot hamnen. Centralstationen anlades på talet och norr om rangerbangården uppväxte under slutet av talet en hamn- och packhusbebyggelse, varav rester ännu finns kvar.

Vid stationen uppfördes ett centralposthus. Kvarnen i hamnen grundades av AB Malmö Stora Walskvarn och representerar en av de äldsta industrigrenarna i Malmö. Anläggningen har kompletterats med bland annat silobyggnader från och talen. En äldre föregångare Slottsmöllan finns bevarad strax väster om Malmöhus. Malmö Frihamn började anläggas på utfyllnadsmassor och invigdes fem år senare. Under tiden hade industrihamnen påbörjats där de utfyllda tomterna såldes till enskilda industriföretag.

Tanken var att skapa ett industriområde långt från bostadsbebyggelse och med goda transportmöjligheter. Idag är byggnadsbeståndet från senare hälften av talet och framåt. Bomässan Bo 86 resulterade bland annat i ett bostadshus, på Monbijougatan, med 39 individuellt utformade lägenheter. Den stora bomässan Bo 01 väckte mer uppmärksamhet där hela området i Västra hamnen bebyggdes med bostäder ritade av flertalet arkitekter.

På området finns också höghuset Turning Torso, utformat av den spanske arkitekten Santiago Calatrava, och som är under uppbyggnad. Mässan var till en början tänkt att förläggas till Ön i Limhamn. Ön är uppbyggd av fyllnadsmassor från kalkbrottet och fungerade tidigare som utskeppningsplats. Idag består området till större delen av bostäder.

Det nuvarande Limhamn bebyggdes vid talets början och de som flyttade in var till största delen fiskare och sjöfolk. Den första bosättningen skedde på Järavallen, utmed vilken en radby bildades.

Husen låg på rad med gemensamma gavelväggar och spår av denna äldsta bebyggelse finns ännu kvar utmed Vallbygränd. Bebyggelsen utvidgades kontinuerligt under talet och vid slut räknades Limhamn som ett av de ledande fiskelägena i Skåne. Redan byggdes en skola, vars successiva tillbyggnader speglar samhällets tillväxt. Kåsen vid Strandgatan är den enda bevarade gamla intilläggningsplatsen.

1 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google