Femdom

Bara de nedre lärjungarna

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

brud naken fitta
nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

nedre bara lärjungarna de

Maria, Jesu mor, är en av de få kvinnor som nämns i skrifterna och den enda vars liv och verksamhet nämns i profetior århundraden före hennes födelse se 1 Ne. Äldste Bruce R. Det finns bara en Kristus, och det finns bara en Maria. De var båda ädla och stora [i föruttillvaron] och de förutordinerades båda till den verksamhet de utförde. Vi kan inte annat än anta att Fadern valde den största kvinnliga anden som mor till sin Son, precis som han valde den manliga anden som var som han till Frälsare.

Lukas berättelse om ängelns besök hos Maria se Luk. I hennes samtal med Gabriel och Elisabet ser vi en ung kvinna som försöker fånga och förstå den unika kallelse Gud ger henne. Vidden av den kallelsen måste ha tyngt en som var så ung, men ändå underkastade hon sig villigt Faderns vilja. Hennes berättelse påminner oss om att Gud känner alla sina barn och att han kallar vanliga män och kvinnor till att delta på enastående sätt för att bygga upp hans rike.

Hon blev Jesu första lärjunge, och därför är hon ett exempel för alla som väljer att följa honom. Tyvärr står det inget i Nya testamentet om Marias föräldrar, hennes födelse eller något om hennes liv i Nasaret. Lukas kallar Nasaret en polis , vilket kan översättas till stad eller ort, men det verkar inte ha varit någon betydande plats. Utanför Nya testamentet nämns inte Nasaret i något text förrän i slutet av andra århundradet efter Kristus.

Vi vet att Nasaret låg på en höjd i nedre Galileen med utsikt över den bördiga Jisreeldalen, 10 mil norr om Jerusalem. Arkeologiska fynd tyder på att Nasaret under första århundradet var mer som en by än en stad, med en uppskattad befolkning på omkring — personer. De bedrev boskapsskötsel, fiskade och brukade jorden för att ge familjen mat på bordet och för att kunna betala skatt. Byn var inte befäst, det finns inga tecken på att den hade gatubeläggning eller imponerande arkitektur, inte heller på att det fanns lyxartiklar som marmor, mosaik eller freskomålningar i byggnaderna, eller att hushållen hade importerad keramik.

Även om ingen av dessa upptäckter kan länkas direkt till Maria eller hennes familj, ger de oss en känsla för hur hennes liv i Nasaret kan ha sett ut: En bondflicka som bodde i en by på landet, långt bort från Jerusalems religiösa center med dess tempel, prästaristokrati och rikedom.

Även som ung flicka arbetade hon troligtvis bredvid sin mor och de andra kvinnorna i byn med att väva tyg, laga mat, samla ved, hämta vatten från hushållsreservoarerna eller byns brunnar och arbeta på fältet — allt för att hjälpa familjen överleva från dag till dag. Marias berättelse i Lukasevangeliet inleds med att ängeln Gabriel visade sig för henne, samma ängel som tidigare hade visat sig för Sakarias i templet se Luk.

När Gabriel visar sig är Maria en ung kvinna som var förlovad och skulle gifta sig med Josef se Luk. Vi vet inte hur gammal Maria var när detta hände, men vi vet att i forntiden kunde äktenskapskontrakt upprättas redan före puberteten.

Varför sände Gud Gabriel till mig och inte till någon av de andra unga kvinnorna i Nasaret, eller i Jerusalem? Hon var trots allt bara en ung kvinna från en bondfamilj som bodde i en obetydlig by. Kan det komma något gott därifrån? Gabriel svarar inte på någon av de frågor som kan ha fyllt Marias sinne och hjärta. I stället fortsätter han med sitt budskap: Hon ska föda en son, men inte vilken son som helst. Med andra ord talade Gabriel om för Maria att hennes son skulle vara både Guds Son och den utlovade Messias.

Om Maria kände sig förvirrad och rädd före denna förkunnelse kan vi bara tänka oss hur mycket starkare dessa känslor blev nu. Låt oss se på en princip som denna del av Marias berättelse kan lära oss om lärjungeskap. Maria hade inte bett om den plan som Gud hade för henne. Gabriel visade sig för Sakarias eftersom han och Elisabet hade bett om ett mirakelbarn, men han kom till Maria under helt andra omständigheter: inte för att uppfylla en vädjan utan för att förkunna Guds vilja för henne.

Med det förestående bröllopet hade Maria troligen tänkt på att hon skulle kunna få barn i framtiden. Men även om judaismen under det första århundradet fokuserade på den kommande Messias, skulle Maria ha trott att hon, en ung bondflicka från Nasaret, skulle bli Messias mor? Förmodligen inte. Poängen är att kallet till lärjungeskap ofta kräver att man ändrar sina egna planer för livet.

Lukas fokuserar sin redogörelse på Gabriels budskap och sedan på Elisabets. Men tre gånger får vi läsa om vad Maria tänkte och kände. Med tanke på omständigheterna är hennes fråga rimlig. Men där hans fråga uttrycker tvivel på Gabriels svar på en bön som Sakarias själv uppsänt, söker Marias fråga klarhet i Guds uttryckta vilja för hennes del.

Frågor är oundvikliga när Guds inbjudan sporrar lärjungar att höja ribban och lämna sin trygghetszon, och inspirerade frågor leder till uppenbarelse. Den Helige Anden är den kraft som hjälper lärjungar i alla tidsåldrar att utföra sin uppgift. Monson — Kom ihåg att den Herren kallar, den dugliggör Herren. För det andra berättar Gabriel för Maria om Elisabet, en person som upplever en liknande, även om den inte är exakt likadan, mirakulös graviditet se v. Elisabets graviditet visar Maria att hon inte är ensam, att det åtminstone finns en person till som kan förstå vad hon går igenom.

Gud gjorde det omöjliga när Elisabet blev med barn. När Gabriel har lämnat henne är Maria ensam kvar. Även om det är en sak för en lärjunge att svara som hon inför en himmelsk budbärare, vad gör hon nu när ängeln är borta?

Hur förklarar hon sin upplevelse för sina föräldrar? För Joseph? Vad händer med henne om de eller Nasarets befolkning inte tror på henne? Det lilla samhället Nasaret hon bor i blir nu till en svårighet. Så hon minns den andra delen av Gabriels svar på hennes fråga och reser hem till Elisabet. Återigen vävs Lukas inledande berättelser samman. Hälsningen som Anden manar henne till förstärker det som Gabriel redan har förkunnat om Marias välsignade plats bland kvinnor. Maria fick nu ett andra vittne om sin uppgift, men den kom först när hon villigt hade accepterat uppgiften.

Berättelsen om Maria och Elisabet påminner om två stora aspekter av nutida lärjungars liv. Den påminner om det stora symbiotiska värdet som Hjälpföreningen världen över förkroppsligar: kvinnor i alla åldrar och i olika stadier i livet som kommer samman för att stärka och stödja varandra när det behövs.

Den påminner också om att Gud inte överger dem han kallat i nödens stund, utan att han ofta ordnar så att de tas om hand av andra som han också kallat. Marias sista uttalande kallas för Magnificat eller Marias lovsång, där hon visar den glädje hon känner efter Elisabets ord. Hon uttrycker sina känslor om vad som skett i hennes liv och reflekterar över den insikt hon nyligen fått om sin plats i Guds plan.

Först och framför allt vill hon upphöja, prisa och ära sin Gud, som hon lovsjunger som sin Frälsare se Luk. Hennes upplevelse har lärt henne om Guds ständiga nåd, både genom att han har valt någon som är så ringa som hon se v. Maria var nu bättre förberedd att utföra sitt gudomliga uppdrag. Nutida lärjungars och Marias berättelser skiljs åt av både kultur och av 2  år. Ändå är hennes berättelse en tidlös påminnelse om lärjungeskapets pris. Gud förväntar sig att hans efterföljare tar på sig de uppdrag han ger dem.

President Russell M. Vår utmaning är att ha tro till att underkasta oss hans vilja, att ta emot hans kallelse i tron på att hans Ande stärker oss i hans tjänst. Som nutida lärjungar, hur låter vårt Magnificat? Hur uttrycker vi vår glädje över vår Gud?

Hur uttrycker vi det magnifika i hans nåd i våra liv? Hur finner vi sätt att fira vår del i att uppfylla Abrahams förbund i vår tid? Det är bara några av de saker vi kan lära oss av Marias anmärkningsvärda berättelse om lärjungeskap.

Januari Lärjungeskap Eric D. Maria, Jesus mor Gaye Strathearn. Johannes, lärjungen som Jesus älskade Eric D. Två grader av tro Wilford W. Profeten Joseph Smiths mirakulösa uppdrag Dallin H.

Undersökare som faller från träden Yamila Caminos. Från rädsla till tro Matt Maxwell. Men jag är hungrig! Isadora Marques. Vår värmepanna eldades med tro Lois Mansius. Evangeliet: Ett lifehack som aldrig tar slut Lori Fuller. Lär mig att flyga: Uppnå känslomässigt oberoende på Herrens sätt Valerie Durrant. Russell Ballard. Hitta en professionell utövare av psykisk hälsovård som känns rätt för dig Kevin Theriot. Varför jag inte längre är rädd för psykologisk rådgivning David Clarke.

Som Frälsaren: Växer inom fyra viktiga områden Diane Thomas. En tyngdlyftares guide till att stå stark Kuinini Manumua. Om ni älskar mig Unga kvinnors generalpresidentskap. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud Unga mäns generalpresidentskap. Sakramentet och att bli mer kristuslik D.

Todd Christofferson. Lär dig om Jesus Russell M. Vittnesbördsplantor Maryssa Dennis.

3 Comment

  • Jesus lärde sig och växte Marissa Widdison. SLEF-Medias söndagsskolmaterial Lukas berättelse om ängelns besök hos Maria se Luk. Lärjungen PDF. Maria, Jesus mor Gaye Strathearn. Gryningen finns i fjärran PDF. Johannes, lärjungen som Jesus älskade Eric D.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google