Erotic

Tight jungfruligt skrik

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

brud naken fitta
jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

jungfruligt skrik tight

Av Markus Uvell och Karin Nelsson 0. Kvartal har låtit genomföra en exklusiv undersökning som delar upp väljarkåren i någonstansare och varsomhelstare. I Väljarpoddens andra avsnitt handlar det om den minsta väljargruppen: den optimistiske någonstansaren. Hör Markus Uvell och Karin Nelsson gå på djupet med en krympande och ganska partilojal skara som lite flugit under radarn och inte fått så mycket uppmärksamhet. Den här gruppen är äldre och känner sig inte personligen hotad av samhällsutvecklingen på samma sätt som de väljare vi diskuterade i första avsnittet — de pessimistiska någonstansarna.

Av Isak Skogstad Pisatoppen 0. I Singapore antas endast de mest högpresterande studenterna till lärarutbildningen och undervisningen generar resultat på världsnivå. Den singaporianska läroplanen ställer samtidigt konkreta, höga krav på vad eleverna ska lära sig — redan i tidig ålder. Isak Skogstad har jämfört singaporianska läroplaner och matteprov med de svenska motsvarigheterna. Testa dig själv.

I den senaste Pisa-mätningen presterade eleverna i Singapore högst av alla länder — i undersökningens samtliga ämnen. Fler än en av fyra elever presterar på den absoluta toppnivån. De singaporianska eleverna hamnar även i topp när det kommer till kreativitet, problemlösningsförmåga och samarbete i grupp. Detta trots att Singapore spenderar mindre än hälften av vad vi gör i Sverige på utbildningssystemet sett till procent av de båda ländernas BNP.

Även klasstorlekarna överskrider det internationella genomsnittet med råge — de har i snitt Singapores framgångsrika matematikundervisning har givit upphov till en internationell marknad med företag och organisationer som översätter och anpassar landets läromedel till olika språk. Läromedlen tas fram av ledande forskare som utformar dem i enlighet med den senaste inlärningsforskningen och beprövad erfarenhet.

Studier som har jämfört matematikläromedel mellan olika länder, framhåller att singaporianska läromedel i matematik särskiljer sig genom att innehålla mycket lite text, simpla grafiska matematikproblem och att de avhandlar ett fåtal ämnen åt gången. Det gör att de inte nödvändigtvis kräver en lärare som instruerar — det framgår tydligt av läromedlet vad eleverna ska lära sig. För att säkerställa att eleverna memorerar kunskaperna ordentligt innehåller de singaporianska böckerna återkommande övningar på problem som eleverna tidigare har avklarat — allt i enlighet med vad som inom forskningen kallas för distributed practice — vilket innebär att kunskapen repeteras under längre perioder med jämna mellanrum.

I andra länder tenderar läromedlen i matematik att mer likna matematiska uppslagsverk med ett stort antal frågor att plöja igenom. Det räcker ofta att eleverna ser frågan och besvarar den i sin bok, för att sedan kontrollera med facit om svaret är korrekt. Det gör att eleverna undviker att reflektera över hur de kom fram till sina svar, men de går även miste om att resonera över huruvida olika tillvägagångssätt för lösningen är möjliga, och vad dessa i sin tur har för för- och nackdelar.

I Singapore rekryteras de skickligaste studenterna till läraryrket, man har fler undervisningstimmar i matematik och använder alltså läromedel av hög kvalitet. Dessutom sticker också läroplanen ut i internationell jämförelse. Experter som har granskat olika länders läroplaner menar att det unika med den singaporianska är att den är förvånansvärt smal, då den endast tar upp ett fåtal områden åt gången, men behandlar dessa på djupet. Den läroplan som används i dag har dessutom utvecklats under flera decennier och utvärderas noggrant under tiden för att möjliggöra en kontinuerlig förfining av såväl undervisningens innehåll som kvalitet.

Så hur ser den då den singaporianska läroplanen i matematik ut? Läroplanen bygger på en idé om progression, och har liknats vid byggnationen av ett hus: I grunden ligger baskunskaper som eleven behärskar så väl att de lagras i långstidminnet.

Detta lägger grunden för mer abstrakt matematiskt tänkande. I Sverige har idén om progression i inlärningen försvunnit som grund för läroplanen — lärandet betraktas inte som en trappa där en nivå leder vidare till nästa. Snarare har eleven en kunskapsmassa att ta till sig. När jag i egenskap av lärare i den svenska skolan betraktar den singaporianska läroplanen är det inte först och främst nivån som sticker ut mest.

Mer slående är att den är så konkret utformad. Läroplanen specificerar exakt vilka kunskaper eleverna ska uppnå i samtliga årskurser.

Den svenska läroplanen saknar specifika kunskapskrav för varje årskurs, och inte minst all form av konkretion. Utrymmet för lärarens godtycke är minimalt och konkretionen gör det möjligt att kontrollera elevernas kunskaper med externa prov. Dessutom vet eleverna själva, och deras föräldrar, exakt vad det är de behöver lära sig. Prov är något som inte är kontroversiellt i Singapore. Utöver att lärarna använder det mer frekvent i undervisningen, sker även fler större nationella examinationstillfällen för att utvärdera elevernas kunskaper.

Redan efter sjätte klass skriver eleverna en examination där resultatet avgör vilken inriktning eleverna slussas vidare till på högstadiet. Det finns snabbspår, vanligt spår eller ett så kallat tekniskt-praktiskt spår.

För elever med inlärningsproblem finns även specialklasser. Även efter nionde klass och gymnasieskolan används större examinationer. Eleverna ska inte bara svara rätt på frågorna, utan även kunna applicera olika teorier i beräkningsprocessen, som exempelvis George Poylas världsberömda teori om problemlösning i fyra steg, som går ut på att först förstå problemet, sedan göra upp en plan, därefter genomföra planen för att avslutningsvis gå tillbaka för att verifiera resultatet, samt fundera på om man kan få samma resultat med andra metoder.

Nedan följer tre frågor från det svenska nationella provet i matematik för årskurs 6 som användes för läsåret — samt frågor från ett matematikprov som har använts på tre vanliga grundskolor i Singapore. Observera att de svenska eleverna, till skillnad från de singaporianska, får använda både linjal och miniräknare för att besvara sina frågor. Svaren finner du längst ner på sidan. Av Kvartal  0.

Av de åtta västeuropeiska länderna som ingår i Pews undersökning av opinionen har Sverige den lägsta andelen högerpopulister. Av Bengt Ohlsson Böneutrop 0. Men som del av en kosmopolitisk och öppensinnad samtid är böneutrop en självklarhet, menar författaren Bengt Ohlsson. Med minnet av en avgörande vänskap som fond tecknar han en bild av sin kärlek till det annorlunda. Jag har ett reseminne som jag gärna för fram eftersom det får mig att framstå i sympatisk dager.

Jag tillbringade en vecka i Marrakech på jobb, som det heter, nötte trottoarer mer eller mindre planlöst, antecknade mina intryck, drack litervis med färskpressad apelsinjuice, kryssade mellan bondfångarna på Jemaa el Fna-torget och deras apor och ormar och gamar.

På kvällarna gick jag genom de slabbigaste gränderna, vit och välmående, men jag kände mig aldrig det minsta orolig, trots att jag passerade familjer som förmodligen hade kunnat leva länge och gott på innehållet i min högra byxficka. Utanför husen satt män med rykande teglas och spelade brädspel och förde dröjande samtal, och de följde mig med blicken när jag gick förbi. Pojkgäng som flamsade runt en lyktstolpe.

Men jag var aldrig rädd. Min oräddhet kom i mitt medvetande att kopplas till islam. Det blev en sinnebild av den muslimska världen: fattiga och hårt arbetande människor, skötsamma och fromma och framför allt nyktra. Ta vilket nedslitet bostadsområde som helst i våra västeuropeiska hemisfärer, och jag skulle röra mig med betydligt ängsligare steg.

Och där kom sinnebilden av den kristna världen: fylla, gudlöshet, våld och barbari. Mina associationer hade bytt bana, och jag åkte hem med nya föreställningar om den muslimska världen som visserligen nykter, skötsam och fredlig, men också unket patriarkal.

Under en resa i Turkiet delade jag min iakttagelse för min då femtonårige son, om hur tryggt man rörde sig på gatorna i muslimska länder, hur fattigt det än var och hur sent det än var på kvällen, varefter han påpekade:. Det hade jag inte gjort. Man kan ju inte tänka på allt. Men från och med då bytte jag blick, och jag såg enstaka kvinnor som rörde sig i par och med jäktade steg och blicken i marken, halvt eller helt beslöjade.

Deras rörelser påminde om när man som spenslig sjundeklassare snavade genom korridoren när niorna väntade på att gå in på lektionen. Männen, däremot, hade inte bråttom någonstans. De ägde världen. Bredbenta och självsäkra. Jag kunde förstås inte veta säkert om kvinnorna jäktade fram på trottoaren eftersom de hade bråttom hem till hushållssysslorna eller till en kvällskurs i astrofysik. Men mina associationer hade bytt bana, och jag åkte hem med nya föreställningar om den muslimska världen som visserligen nykter, skötsam och fredlig, men också unket patriarkal.

Ja, jag har gärna fört fram det inledningsvis nämnda minnet eftersom det i mina kretsar anses som berömvärt att inta ett tolerant och öppet förhållningssätt till islam och alla dess uttryck och yttringar; motsatsen, däremot, är svårt deklasserande; du behöver inte trampa särskilt mycket snett för att hamna i diket och ett sånt  faux  är snudd på irreparabelt.

Och böneutropare? Självklart ska det finnas såna också. Min brist på rädsla och obehag inför sånt som är nytt och ovant och skavigt för andra, underförstått lite enklare och mer inskränkta torparsjälar blir något att stoltsera med; det gör mig till en öppensinnad kosmopolit som har fickorna fulla med referenser och minnen och upplevelser från världens alla hörn, ja, här sitter jag med resväskan fullklistrad med slitna dekaler och räds ingenting, utan öppnar famnen mot alla religioner och kulturer och hudfärger.

Av mitt raljanta sätt att beskriva detta kan man tro att det är en pose och ett fladdrande med löst sittande attityder, men ingenting kunde vara felaktigare. Redan hyfsat små barn har ett starkt rättvisepatos, och de ömmar gärna för små ulliga djur, gissningsvis för att de själva känner sig små och värnlösa.

Och om de märker att andra barn eller vuxna behandlas illa bara för att de har en annan hudfärg eller religion blir de upprörda på det där sättet som bara barn kan bli, och upprördheten håller i sig tills de själva blir illa behandlade av en person med en annan hårfärg eller religion, och då blir de förorättade på det där sättet som också bara barn kan bli, de känner sig svikna ända in i djupet av sin själ; här har de varit snälla och ömsinta och toleranta mot avvikarna, och detta var alltså tacken?!

Bitterheten över sveket kan om det vill sig illa övergå i ett bultande hat. Men i de flesta fallen lyckas barnet växa upp och hitta en fungerande balans mellan vurmandet för de förtrampade minoriteterna och bitterheten över att det finns förtrampade minoriteter som inte har vett att vara tacksamma för allt medlidande som barnet har öst över dem. En balans som innebär att man ser människor, rätt och slätt, som är sig hyfsat lika världen över, oavsett hudfärg och religion.

Människor som försöker skapa sig en dräglig tillvaro, hitta någon som står ut med en, skaffa barn och ge dem hyggliga livschanser. Och på det här sättet stapplar vi vidare genom livet, med barnets känslostormar böljande under vår tunna hud, samtidigt som vi samlar på oss argument och tabeller och statistik och anekdoter som styrker den stormriktning som just för tillfället råder inom oss.

Upprinnelsen till mina antirasistiska övertygelser är känslomässig och står att finna i min barndom, närmare bestämt: i den atmosfär som präglade mitt hem när mina föräldrar väntade besök av sina vänner Josef och Julia. Vi bodde i en enplansvilla i en av Stockholms sydöstra förorter. Min pappa kommer från enkla förhållanden. Han var den enda av tre bröder som läste vidare. Han blev lärare och kom att ägna sig åt vuxenutbildning och slutade sitt yrkesliv som skolchef på Lidingö.

Min mamma kommer från ett medelklasshem, träffade pappa när hon var nitton och födde sen fyra barn under åtta års tid. Först därefter började hon plugga vidare. Hon gick på socialhögskolan och blev kurator för vuxenanalfabeter. Josef och Julia var polsk-ryska judar, arkitekter båda två, och hade flytt från Polen under det antisemitiska svepet i slutet av talet. De lärde känna mina föräldrar genom min äldsta syster, som var bästa kompis med deras dotter under högstadiet och gymnasiet. Mamma och pappa förändrades när de satt till bords med Josef och Julia; de skrattade högre, pratade mer, lyssnade hänfört på vad vännerna hade att berätta.

De luktade annorlunda, pratade annorlunda och skämtade annorlunda, och deras annorlundahet var i mina föräldrars ögon något spännande och sympatiskt. De drack vodka och skrattade bullrigt och blev röda i ansiktet — men aldrig såsiga i skallen — och ibland hade de med sig ett slags fiskbullar som var gjorda på karp och smakade fan.

6 Comment

  • Efter ett tag upptäckte jag att min rumpa lyftes från sängen och att mina höfter började rita små åttor i luften. Den misshandlade drängen som blir guldgrävare. Bredbenta och självsäkra. Det var tillgreppsbrott och våldsbrott. Att identifikationen med jordbruket inte är ännu starkare, beror oväntat nog på jordbrukarnas egna organisationer. Det här kan ses som ett exempel på hur evolution i naturen kan ske utan DNA och dess variation även om genetiska varianter ligger bakom prionsjukdomar i många fall.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google