Anal

Polska angela bröst

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

brud naken fitta
bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

bröst polska angela

Den helige Franciskus av Assisi är utan tvekan ett av de mest kända och älskade katolska helgonen runt om i världen — känd och älskad inte enbart av katoliker. Han föddes år eller i den vackra staden Assisi som ligger i Umbrien i Italien.

Han var son till den rike köpmannen Pietro Bernardone och hans franska hustru Johanna. Fadern var bortrest i affärer i Frankrike när pojken kom till världen och därför var det modern som i dopet gav honom det vackra namnet Giovanni Johannes men av fadern kallades han alltid Francesco Franciskus vilket betyder den lille fransmannen. Franciskus hade en bekymmersfri och trygg uppväxt och ungdom.

Uppvuxen i en välbärgad, rik familj hade han allt som en ung man kunde drömma om. Fadern, som ständigt var på resande fot i samband med sina affärer, försökte kompensera pojken sin frånvaro genom att vara generös mot honom.

Med hjälp av pappans pengar festade Franciskus ofta med sina jämnåriga vänner och förde ett till synes bekymmersfritt liv. I Assisi kallades han ungdomarnas konung. Han hade stora ambitioner. I en av stadens skolor vid den helige Görans kyrka lärde han sig lite latin och fick en grundläggande utbildning.

Förmögen var han redan. Nu drömde han liksom många av sina jämnåriga om att vinna ära i krig och bli en riddare, en fin adelsman. År bröt ett lokalt krig ut mellan städerna Assisi och Perugia. Franciskus såg en möjlighet att förverkliga sin dröm. I stället blev han tillfångatagen och tillbringade ett helt år i fångenskap i Perugia där han också blev allvarligt sjuk.

Under denna tid börjar Herren sakta beröra hans hjärta och dra honom till sig. Trots sin förmögenhet och privilegierade position i samhället känner sig Franciskus olycklig. Han känner en tomhet i sitt hjärta. Han längtar efter att kunna ge sitt liv en djupare mening men vet inte hur det skall förverkligas. Denna längtan växer sig allt starkare. Från en bekymmersfri ung man förvandlas han till en uthållig sökare, men är ännu inte beredd att släppa drömmen om att bli riddare.

År gör han ännu ett försök. Det är också då den långa, mödosamma omvändelseprocessen börjar i hans liv. I staden Spoleto upplever han en vision som visar sig avgörande för hans framtid.

Herren eller tjänaren? Han återvänder hem och fortsätter ivrigt att söka Guds vilja. Vid den tiden börjar han känna större medlidande med de fattiga och börjar ge generösa allmosor. Utanför Assisi möter han ibland de spetälska med sina öppna, ruttnande sår. Till att börja med äcklar de honom och fyller honom med rädsla så att han flyr när han får syn på dem.

Men med Guds nåd lyckas han så småningom övervinna sig själv. Då jag levde i synd fann jag det mycket bittert att se de spetälska. Men Herren själv ledde mig in bland dem och jag var barmhärtig mot dem. Och då jag kom tillbaka från dem, hade det som kändes bittert för mig förvandlats till sötma för själ och kropp. Han kallar den tid som han tillbringade med att tjäna de spetälska för sitt novitiat. Han dras också alltmer till den stilla bönen. Han drar sig undan och söker sig till öde platser, till de små förfallna kapellen och grottorna runt om Assisi, för att där tillbringa långa timmar i ensamhet och bön.

Han börjar föra ett nästan eremitiskt liv och övar sträng bot. I början tolkar han denna uppmaning bokstavligt. Med sina egna händer börjar han renovera och återuppbygga San Damiano kyrka och sedan också en del andra små förfallna kapell, bland annat den lilla kyrkan Santa Maria dei Angeli som så småningom blir hans nya ordens vagga. Det utspelar sig mellan åren och Under tiden betjänar han också de spetälska och för ett liv fyllt av bön och bot. På grund av detta kommer han i konflikt med sin far som anser att hans son med sitt levnadssätt skämmer ut honom och familjen.

Konflikten leder dem till den biskopliga domstolen. Där svarar Franciskus på faderns anklagelser genom att ta av sig sina kläder som han fått av fadern och lämna dem tillbaka tillsammans med faderns pengar.

Naken och utblottad konstaterar han inför biskopen att från och med nu har han ingen fader utom Gud allena. Han inleder ett liv i total fattigdom och lever enbart av Guds försyn. När han inte får betalt för arbetet går han runt och ber om allmosor för att kunna försörja sig själv och hjälpa de fattiga och spetälska. Så småningom börjar han förstå att Guds uppmaning att återuppbygga Guds kyrka måste tolkas på ett djupare, andligt plan.

Han inser att det är ett sådant liv han drömmer om. Ett enkelt liv i evangeliets anda. Han börjar också förstå att den egna omvändelsen är den enda vägen till att förnya Jesu Kristi Kyrka.

Nu byter han ut sin eremitdräkt mot en enkel brun tunika med luva och ett rep svept om midjan. Från och med nu blir det hans och så småningom hans bröders karakteristiska ordensdräkt. Från att i början ha varit missförstådd och utskrattad vinner nu Franciskus omgivningens respekt och beundran. Hans avsikt var inte att grunda en ny orden men så småningom börjar han få lärjungar som inspirerade av hans exempel vill leva som han.

De vandrar i Umbrien och sedan i hela Italien, predikar evangeliet och uppmanar människor till bot och omvändelse. Hans nya orden växer snabbt i antal. År finns det redan tre tusen bröder och bara fyra år senare är de fyra tusen. Franciskus lever under en mycket spännande epok. Det är medeltidens gyllene tid, det feodala samhället där furstar, adel, rika köpmän och borgare kallas maiores de stora och fattiga borgare, hantverkare och bönder kallas minores de små, eller de mindre.

I samband med korstågen och instiftandet av Jerusalems kristna kungadöme kommer Europa i kontakt med mellanöstern vilket medför kulturellt utbyte och nya impulser och idéer. Det gynnar också handeln som leder till att några i samhället, särskilt en del borgare och köpmän blir extremt rika medan andra blir extremt fattiga.

Franciskus identifierar sig med de enkla, fattiga och utstötta. Därför kallar han sin orden Ordo Fratrum Minorum, mindrebröderna eller minoriterna. Alla dessa samhällsförändringar leder till spänningar, konflikter och oroligheter ute i samhället. På olika håll uppstår kättargrupper som katarer, albigenser, valdenser och andra som utgör ett hot mot Kyrkan och på sätt och vis destabiliserar samhället.

Också dessa grupperingar predikar bot och strävar efter fattigdom och evangelisk enkelhet. De kritiserar Kyrkan för dess rikedom och maktposition. Det som skiljer Franciskus från dem är hans varma kärlek till Kyrkan. Därför beger han sig med en liten skara av bröder redan år till Rom för att få den helige faderns välsignelse och tillstånd att föra denna evangeliska levnadsstil.

Påven Innocentius III visade sig i början skeptisk mot Franciskus men om natten hade han en dröm i vilken han såg Lateranbasilikan på väg att falla. Han såg också en fattig ung man som förhindrade detta. I Franciskus kände han igen den unge mannen från sin dröm. Det ledde till att påven ändrade sin inställning, gav muntligt godkännande av franciskanorden och tillät dem att predika och uppmana de troende till bot och omvändelse.

Antagligen vigdes då också Franciskus till diakon. Bröderna återvände till Assisi och bosatte sig vid den lilla kyrkan Santa Maria dei Angeli, Portiuncula, som har blivit ordens vagga. Då orden så snabbt växer i antal inser Franciskus att en regel är nödvändig. Den nedtecknas av Franciskus och godkänns vid ordens generalkapitel för att slutligen godkännas av påven Honorius III den 29 november Den apostoliska Stolen brukar tillstyrka fromma önskningar och välvilligt tillmötesgå passande ansökningar från dem som söker.

Således, älskade söner i Herren, har vi bifallit era fromma böner och fastställer vi här skriftligen er ordensregel, som har godkänts av vår föregångare påven Innocentius, salig i åminnelse.

Vi bekräftar den för er med apostolisk auktoritet och ger den i denna skrivelse vårt beskydd. Den lyder som följer: I Herrens namn! Den franciskanska regeln är relativt kort. Den är uppdelad i endast tolv avsnitt. Broder Franciskus lovar lydnad till och vördnad för herr påven Honorius och hans rättmätigt valda efterträdare och för Kyrkan i Rom.

Hela den franciskanska andligheten är kristocentrisk. Franciskus önskan är att gå i Jesu Kristi fotspår och efterlikna honom i allt. En del ordnar ser den forna Kyrkan i Jerusalem, såsom den beskrivs i Apostlagärningarna, som en modell att efterlikna. Franciskus och den franciskanska andligheten vill efterlikna Jesus som vandrar tillsammans med sina apostlar och sänder dem att predika evangeliet.

Franciskus är trygg i sin katolska identitet. Hans kärlek till och lojalitet mot den katolska Kyrkan, som han ser som sin mor, är stark. Hans önskan är också att sådana starka band förenar hans nya orden med den heliga katolska Kyrkan. I regelns andra avsnitt uppmanar han föreståndarna att noga utfråga de kandidater som vill träda in i orden om den katolska tron och om Kyrkans sakrament, och att försäkra sig om att kandidaterna tror allt detta och troget vill bekänna och efterleva det till sin död.

Den helige Franciskus vill inte döma Kyrkan utan älska henne. Han vill förnya henne framför allt genom sin egen och sina medbröders omvändelse och heliga liv.

Det ger han uttryck för i sina många förmaningsord. Och ve dem som föraktar dessa; fast de är syndare, får ingen döma dem, eftersom Herren förbehåller sig rätten att ensam döma. Franciskus brinner av kärlek till den eukaristiske Jesus.

2 Comment

  • Han lovade dem också mycket pengar och försäkrade att om de blev muslimer skulle de bli respekterade och högaktade i hans rike. Den helige Fidelis av Sigmaringen är kapucinordens förste martyr. Denna skulle senare ge namn åt den nya franciskanska ordensgrenen, cappuccini de som bär luvan eller kapuciner. Han var det andra barnet av fyra syskon. Vid kejsarhovet hade Laurentius den dubbla befattningen som påvlig nuntie och spansk ambassadör.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google